Privacyverklaring

Het Sociaal Fonds Podiumkunsten (SFPK) is verantwoordelijk voor Cultuurpanel en de daarmee samenhangende verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze verklaring staat omschreven hoe Cultuurpanel omgaat met jouw persoonsgegevens.

Cultuurpanel neemt je privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Als je aan Cultuurpanel deelneemt, is je privacy te allen tijde gegarandeerd. Om je privacy te waarborgen, handelt Cultuurpanel altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alle gegevens die je verstrekt, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Je persoonsgegevens zijn goed beveiligd en worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onderzoek.

Contactgegevens:

https://www.cultuurpanel.nl

Joh. M. Coenenstraat 4 – links

1071 WG Amsterdam

06 12 98 33 01

Dorien Versloot is de Functionaris Gegevensbescherming. Zij is te bereiken via: dorienversloot@sfpk.nl.

Welke persoonsgegevens verwerken wij
Om lid te worden van Cultuurpanel heb je een persoonlijk account nodig. Voor het aanmaken van een account verstrek je de volgende gegevens aan Cultuurpanel:

– Voor- en achternaam

– Geslacht
– E-mailadres
– Geboortedatum

Automatisch gegenereerde informatie

Om Cultuurpanel optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om Cultuurpanel te beveiligen) verzamelen wij automatisch gegeneerde informatie over je (surf)gedrag tijdens het gebruik van Cultuurpanel. Deze informatie bestaat uit je IP-adres, het type browser, het computersysteem dat je gebruikt en de pagina’s die je op de website bezoekt.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens
Cultuurpanel verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Aanmaken van een persoonlijk account (inschrijving als panellid)

– Uitvoeren van enquêtes naar uiteenlopende onderwerpen

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of onderzoeksrapporten
– Je te e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren

 

Enquêtes en bijzondere persoonsgegevens
De selectie voor enquêtes gebeurt op basis van de profielen van de leden van Cultuurpanel. Jouw profiel wordt opgebouwd op basis van de informatie die je verstrekt bij het registreren van je account, bij het invullen van (profiel-)enquêtes en als je je profielkenmerken in je account wijzigt.

Door het invullen van deze enquêtes kan het zijn dat je bijzondere persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals gegevens over je gezondheid, werksituatie of inkomen. Wij zullen deze persoonsgegevens uitsluitend verwerken als je ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

Wat gebeurt er met de verstrekte persoonsgegevens

 • Je persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onderzoek en worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld.
 • Je contactgegevens (e-mailadres) worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en zullen ook nooit aan derden worden doorgegeven. We gebruiken je e-mailadres alleen om je uit te nodigen voor onderzoek of daarover met je te communiceren.
 • De gegevens die je in het kader van onderzoek aan ons verstrekt, worden altijd anoniem verwerkt. Er wordt nooit op individueel niveau gerapporteerd. Houd er bij open antwoorden rekening mee dat je geen persoonlijke informatie verstrekt als je anoniem wilt blijven. Open antwoorden worden namelijk verstrekt binnen de organisatie.
 • De persoonsgegevens (geboortedatum, geslacht etc.) die je aan ons hebt verstrekt, worden gebruikt om specifieke groepen leden uit te nodigen voor onderzoek. Daarnaast wordt de informatie gebruikt voor het interpreteren van de onderzoeksresultaten.

Hoe worden persoonsgegevens beschermd

Cultuurpanel neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, zoals:

 • Je persoonsgegevens zijn goed beveiligd tegen onrechtmatig gebruik.
 • Je persoonsgegevens zijn opgeslagen in een database. De server waarop deze database staat, is tegen inbraak beveiligd door firewalls, authenticatie en encryptie.
 • Je kunt je persoonsgegevens bekijken en indien nodig corrigeren op je eigen persoonlijke pagina. Deze pagina is, door een beveiligde verbinding met internet, alleen voor jou toegankelijk. Andere panelleden hebben géén toegang tot jouw gegevens! Om in te loggen op je persoonlijke pagina moet je je eigen toegangscode (e-mailadres) en wachtwoord invoeren.
 • De webapplicatie die gebruikt wordt voor onderzoek is eveneens beveiligd door authenticatie (toegangscode en wachtwoord). Je antwoorden zijn dus niet toegankelijk voor andere panelleden.
 • De gehanteerde software heeft veiligheidsinstellingen die ervoor zorgen dat informatie niet kwijtraakt, misbruikt of gewijzigd wordt. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot jouw gegevens en enkel voor analyse en kwaliteitscontrole.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming.

Inzage en verbetering van persoonsgegevens

 • Je hebt te allen tijde het recht om je gegevens in te zien, te laten corrigeren of om (een deel van) je antwoorden te verwijderen. Rapportages van onderzoeken die al zijn gepubliceerd worden niet meer aangepast.
 • Je kunt verzoeken dat Cultuurpanel je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Cultuurpanel zal binnen vier weken reageren op je verzoek. Indien Cultuurpanel je verzoek afwijst, zal het in zijn antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen
 • Je kunt je persoonsgegevens bekijken en indien nodig corrigeren op je eigen persoonlijke pagina. Om in te loggen op je persoonlijke pagina moet je je eigen toegangscode (e-mailadres) en wachtwoord invoeren.

Gebruik door minderjarigen

Cultuurpanel heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers of panelleden die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker of panellid ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dorienversloot@sfpk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

Wij bewaren je panelinschrijving en je contactgegevens in principe voor onbepaalde tijd, totdat je aangeeft dat je niet meer wilt meedoen met Cultuurpanel.

Afmelden

Mocht je geen e-mailberichten met enquêtes, nieuwsbrieven of andere informatie over Cultuurpanel willen ontvangen, dan kun je je afmelden via je account of via een e-mail aan ons. Een mogelijkheid je af te melden is ook in elke e-mail die door Cultuurpanel aan jou wordt gestuurd opgenomen. Uiterlijk 1 maand na de afmelding worden jouw gegevens ontdaan van alle direct identificerende informatie, zodat de gegevens niet langer tot jou herleidbaar zijn. De door jou tijdens het panellidmaatschap verstrekte antwoorden op enquêtes worden bewaard voor statistische doeleinden.

Verdere vragen

Mocht je nog vragen hebben over deze privacyverklaring dan kun je een e-mail sturen naar dorienversloot@sfpk.nl.