Antwoord: Via Cultuurpanel kan je je mening geven, meedenken en meepraten over werken in de cultuursector. Met jouw informatie lever je een directe bijdrage aan een prettige en gezonde werkomgeving voor iedereen in de culturele en creatieve sector.

Antwoord: Cultuurpanel biedt jou de mogelijkheid je stem te laten horen, je mening te geven, je verhaal te vertellen, signalen en ideeën naar voren te brengen etc. Als er voldoende leden zijn geworven, kan je online ideeën en ervaringen uitwisselen met andere leden. Ook kan je zelf nieuwe onderwerpen aandragen. Cultuurpanel zorgt ervoor dat jouw mening en wensen meegenomen worden bij het ontwikkelen van plannen voor de toekomst van de sector. Door mee te doen lever je een directe bijdrage aan een prettige en gezonde werkomgeving voor iedereen in de creatieve sector.

Antwoord: Iedereen die werkzaam is in de cultuursector kan lid worden en zich hier aan melden. Dit geldt zowel voor creatieve als ondersteunende functies, vaste of tijdelijke medewerkers, betaalde of onbetaalde medewerkers, leidinggevenden, zzp-ers, vrijwilligers, stagiaires, werkzoekenden etc. De cultuursector omvat alle branches waarin professioneel wordt gewerkt aan kunst, erfgoed, media, creatieve dienstverlening en entertainment.

Antwoord: Je gegevens worden behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Je emailadres gebruiken we uitsluitend om je uit te nodigen voor een onderzoek. Je gegevens geven wij niet door aan derden en gebruiken we ook niet voor verkoopdoeleinden. De antwoorden die je geeft tijdens het onderzoek worden altijd anoniem geanalyseerd en gerapporteerd.

Antwoord: De resultaten van het onderzoek zullen worden gebruikt om namens alle werkenden in de sector een bijdrage te leveren aan een prettige en gezonde werkomgeving voor iedereen in de creatieve sector. Via de nieuwspagina kan je teruglezen wat er met je antwoorden op vorige onderzoeken is gedaan. De resultaten en inzichten van Cultuurpanel zijn openbaar en worden gedeeld met alle belanghebbenden binnen en buiten de sector.

Antwoord: De onderzoeken gaan over diverse onderwerpen, maar hebben altijd betrekking op jou als werkende in de cultuursector. Denk bijvoorbeeld aan: het vinden van werk, opleiding en loopbaanontwikkeling, inkomen en financiële omstandigheden, werkdruk en gezondheid, tevredenheid over je werk, de organisatie(s) waarvoor je werkt, verwachtingen voor de toekomst etc.

Antwoord: Als je lid wordt van Cultuurpanel ontvang je ongeveer 10 keer per jaar een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen.

Antwoord: Nee. Je kunt altijd zelf bepalen of je mee wilt doen of niet.

Antwoord: De lengte van de vragenlijst verschilt per onderzoek. Wij proberen de vragenlijst altijd zo kort mogelijk te houden. Gemiddeld kost het beantwoorden van de vragen zo’n tien minuten.

Antwoord: Je kunt je hier uitschrijven. Na uitschrijving benaderen wij je niet meer voor onderzoeken.

Antwoord: Als je een vraag of opmerking hebt over Cultuurpanel, stuur dan een e-mail naar post@cultuurpanel.nl.